Algemene Voorwaarden Watermineralen.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere dienst, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Ki Business en verder te noemen “Watermineralen.nl”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Zie hieronder de algemene voorwaarden:
Algemene-Voorwaarden-Water Mineralen